Ärendehantering – Enkelt & Online

Ärendehantering – Enkelt & Online

Det finns många olika typer av ärenden inom en organisation som behöver lösas under arbetsdagen.
Kundsupport för att hjälpa externa kunder, intern IT-support och felanmälningar, arbetsordrar från samarbetspartners mm. Med xSentio Redmine kan alla ärenden samlas på ett enda ställe och beroende på deltagares olika behörigheter, tas uppgifterna om hand av rätt person.

Förenkla prioritering och samordning

För att komma i mål med ett gemensamt projekt krävs det att alla gör sin del. I xSentio Redmine kan alla deltagare se tidsplanen för projektet, utföra de uppgifter de blivit tilldelade i ärendehanteringssystemet, uppdatera sina ärenden kontinuerligt och samla all information på ett ställe så att den är åtkomlig för de delar av organisationen som behöver den.

Få kontroll och låt inget falla mellan stolarna

Då ärenden registreras med ett slutdatum blir du notifierad i god tid om att utföra uppgiften innan det är för sent. Som projektledare kan du enkelt ta fram sammanfattningar över projektets ärenden, både öppna och stängda och se vem som ska göra vad och när.

Kommunikation och samarbete

Utöver ärendehantering finns det även en wiki som samtliga deltagare kan använda sig av för att hämta blanketter, svarsmallar och annan viktig information i en intern kunskapsbank och är det något som är oklart, finns det ett forum där deltagarna kan diskutera och ställa frågor till varandra.

Webbaserat ärendehanteringssystem

Med xSentio Redmine får du ett ärendehanteringssystem med sökbar information i ett gemensamt arkiv som är tillgängligt på en gemensam plattform. Du kan ta med dig ärenden när du är på språng och arbeta oavsett var du befinner dig. Det är alltid tillgängligt, det enda som krävs är en internetuppkoppling och en webbläsare.