Gantt schema

Gantt Schema.

Du behöver inte vara en erfaren projektledare för att uppskatta inbyggda gantt schema och projektkartor som ger dig en perfekt vy över varje steg i ditt projekt och hur varje steg i projektet sammankopplar med varandra.

Få en fullständig vy över projektet i gantt schemat

Gantt schema ger en tydlig grafisk bild av hur arbetet i ett projekt förväntas fortlöpa och visar också hur de olika delarna i projektet är beroende av varandra. En viktig poäng är att visa beroenden mellan olika uppgifter. Vad som måste göras först, vad som kan utföras senare och vilka uppgifter som kan göras samtidigt. Fördelen med gantt scheman är att de är enkla att förstå och ger en bra översikt över delmomenten och när de måste vara utförda för att inte hela projektet ska fördröjas.

Se det dagsaktuella läget för projektet i projektkartan

Projektkartan ger en tydlig lista över projektets aktuella läge och visar hur långt varje fas/version av projektet är genomfört. Den gradvis växande stapeln beräknas utifrån angivet % klart vid uppdatering av tillhörande ärenden. Samtliga registrerade ärenden per version listas även upp med dess tillfälliga status, för att ge en snabb och tydlig lägesrapport över ett specifikt projekt.

Ta ut sammanställningar och rapporter

Från projektets ärendelista kan olika sammanfattningar och rapporter tas ut. Skriv ut och spara rapporter som PDF eller .csv-fil som sedan kan bearbetas vidare i ett program som t ex Excel. Alla synliga uppgifter här är klickbara länkar som visar ärenden i detaljnivå. Det är också möjligt att få ut tidrapporter för fakturaunderlag.

Fokusera på det som verkligen spelar roll

Genom att bli en xSentio Redmine användare kan du redan idag ta det första steget mot kontroll och förhindra framtida kaos i dina projekt. Vårt startpaket inkluderar två användarkonton och ordentligt med lagringsutrymme för dina projektdokument så du kan börja arbeta omedelbart. I takt med att ditt projekt växer, så växer xSentio Redmine med dig. När ett vanligt xSentio Redmine abonnemang inte längre räcker kan du hyra din egna privata xSentio Redmine server där du kan ansluta ett obegränsat antal användare och lagra all den projektinformation som du önskar.