Lägga till användare till projekt

Man kan lägga till användare till ett projekt på två sätt. Antingen då användaren registreras av administratören eller då projektledaren utdelar arbetsuppgifter för ett projekt.

Om användaren inte redan är registrerad, måste detta göras först. Det är bara administratörer som har tillåtelse att registrera nya användare. Är användaren däremot redan registrerad, kan du som projektledare lägga till användare till ett projekt.

  1. Klicka på Projekt högst upp på sidan och sedan på det aktuella projektet, gå sedan in på Inställningar.
  2. Gå vidare till Medlemmar.
  3. Klicka på + vid Ny medlem och sök efter personen i listan som kommer upp.Ge sen personen en passande roll. Projektledare (chefen), Utvecklare (den som utför arbetet) eller Rapportör (åskådare). Det går också att lägga till en hel grupp till ett projekt.
  4. Klicka sedan på Lägg till.