Skapa ärende

xSRM-arende1

1. Gå till Projektet du ska skapa ett ärende för och klicka på Nytt ärende högst upp på sidan.

xSRM-nytt-arende22. Välj passande Ärendetyp.

3. Fyll i en beskrivande titel som Ämne.

4. Skriv in en beskrivning av ärendet, t ex sådant som behöver utföras. Det är möjligt att formatera texten, skapa listor mm.

5. Välj passande inställningar för ärendets status och prioritet.

6. Tilldela ärendet till någon som är registrerad på projektet. Om användaren inte redan är registrerad, måste detta göras först. Det är bara administratörer som har tillåtelse att registrera nya användare. Är användare registrerad till kontot med inte projektet, går du till projektets inställningar och lägger till användaren.

7. Välj passande Versionsmål. Dvs den fas av projektet det här ärendet tillhör.

8. Om Kategori är aktiverad på projektets inställningar kan du välja en passande kategori för ärendet.

9. Förälderaktivitet fyller du i om du vill koppla ihop ärendet till en annan aktivitet i projektet. Här fyller du i ärendenumret till det ärende som denna underaktivitet ska tillhöra, dvs föräldren till ärendet du skapar.

10. Fyll sedan i uppskattade tider för ärendet.
När du fyller i ett slutdatum kommer du att få en notifiering till din e-postadress i god tid innan ärendet passerar datumet.

OBS! Alla inställningar för ärendet kan sedan ändras under arbetets gång.

11. Du kan också anteckna ett ärendenummer som du vill referera till i något annat av era system samt bifoga en eller flera filer.

12. Önskar du att någon av projektmedlemmarna ska bevaka ärendet, men inte utföra arbetet, markerar du den/de. Som bevakare får du notifiering till din e-postadress när ärendet uppdateras. Ser du inte personen klickar du på länken Sök efter bevakare att lägga till.