Se utvecklingen av projektet i gantt schemat

Med hjälp av gantt-schemat får du en tydlig överblick över projektets fortgång. Gantt-schemat visar ärenden som har ett startdatum och ett slutdatum eller som har tilldelats en version med ett datum. Det horisontella stolpdiagrammet löper längse en tidsaxel och stolparnas längd varierar och visar arbetstid som planerats för varje delprojekt samt hur stor del av arbetet som är utfört eller som kvarstår.

Gantt-Schema.

  • Grön markering står för aktiva ärenden som ännu inte passerat inplanerat slutdatum.
  • Röd markering visar när ärendet har överskridit det planerade slutdatumet.
  • Grå markering visar återstående tid för ärendet.
  • Ett grått streck betyder att det finns ärenden registrerade under projektet utan slutdatum.
  • Om ärendets status eller % Klart används när ärendet uppdateras, uppdateras den informationen även i gantt-schemat.

Gantt-schemat är en modul och innehållet genereras per automatik, men det krävs att du har aktiverat den på projektets inställningar och att du anger start och slutdatum på ärenden du skapar för projektet.

Håll markören över ett ärende i schemat för att snabbt få fram mer detaljerad information om det.
Du kan också klicka på ärendets namn i den vänstra marginalen för att öppna det och läsa samtliga uppdateringar utförda.

Du kan betrakta gantt-schemat i en webbläsare på ditt konto, men även skriva ut det eller spara det som en PDF-fil. Vill du exportera informationen i en fil skapar du en .csv-fil. Den kan du sedan öppna i ett program som t ex Excel.