Skapa en Wiki

 1. wiki-create1-miniGå till Wiki
 2. Ersätt Wiki med det du vill döpa din wiki till, t ex h1. WebbPlatsens Wiki och välj Spara.
 3. Nu är det bara att lägga till dina texter, bilder, undersidor, tabeller, länkar, innehållsförteckning mm.

Skapa en undersida

wiki-undersida

 1. Gå till sidan i din wiki som du vill skapa en undersida till och välj Ändra.
 2. Klicka på symbolen för att skapa en länk i verktygsfältet och du får två hakparanteser i textrutan.
 3. Skriv titeln på sidan du vill skapa inom dem.
  I exemplet vill vi skapa en undersida med kontakter och skriver därför [[Kontakter]]
  Det är tillåtet att använda blanksteg i titlar på de sidor du skapar.

wiki-bildLägga till en bild

 1. Klicka Bläddra vid filer för att ladda upp bilden.
 2. Skriv dit en beskrivning till bilden om så önskas.
 3. Spara.
Visa bilden i texten

För att visa bilden i texten går du in på Ändra.
I exemplet vill vi visa en bild på vårt bostadsområde och skriver in bildens filnamn (inkl. filändelsen .jpg) inom två utropstecken i textrutan, t ex !pilen.jpg!

Fler sätt att visa bild i wiki
 • !>image_filename! – högerställd bild
 • !image_filename(titel)! – visar en bildtext när markören är över bilden
 • !image_filename!:URL – länka bilden till en webbsida

Länka till en annan wikisida

 1. Klicka på symbolen för att skapa en länk i verktygsfältet och du får två hakparanteser i textrutan.
 2. Skriv in titeln på den sida du vill länka till, t ex [[Kontakter]]
Länka ett ord i texten till en annan wikisida
 • [[Kontakter|Adressbok]] – ordet Adressbok visas i wikin och är länkad till sidan Kontakter

Länka till en hemsida

 • Webbsideadresser blir till länkar automatiskt.
 • Om en text ska länkas till en hemsida skriver du t ex ”Projektverktyg”:https://www.xsentioredmine.se/
  Då visas enbart ordet Projektverktyg.

Länka till annat inom ditt konto

Wikilänkar

[[Projektets namn:Wikisidans namn]] – länka till en wikisida i ett annat projekt
[[Projektets namn]] – länka till en wikis huvudsida i ett annat projekt

Dokument

document:”Namnet på dokumentet” – länka till ett dokument*
Projektets namn:”Namnet på dokumentet” – länka till ett dokument i ett annat projekt*

Versioner/faser

version:”Namnet på versionen” – länka till en version*
Projektets namn:”Namnet på versionen” – länka till en version i ett annat projekt*

Forum

forum:”Namnet på forumet” – länka till ett forum*

Nyheter

news:”Titeln på nyheten” – länka till en nyhet*

Ett annat projekt

project:”Namnet på det andra projektet” – länka till ett annat projekt*

*om titeln enbart består av ett ord behövs inga anföringstecken


Skapa listor

 • Numrerarde listor skapas med brädgårdtecken (#)
 • Punktlistor skapas med asterisk (*)

Skapa tabell

En tabell skapar du genom att använda vertikalstreck (|).
Se nedan exempel på olika modifieringar av en tabell.

wiki-tabell


Skapa en innehållsförteckning

wiki-innehFör att skapa en innehållsförteckning över alla texter på en sida lägger du in {{toc}} högst upp på sidan, under din huvudrubrik h1. Då skapas en innehållsförteckning automatiskt utifrån samtliga rubriker i alla nivåer, dvs h2, h3, h4 osv som finns på sidan.

OBS! Det måste finnas en blankrad före och efter {{toc}}.

 • {{toc}}      – vänsterställd innehållsförteckning
 • {{>toc}}    – högerställd innehållsförteckning