Skapa ett projekt

Innan du släpper lös dina projektmedlemmar bör du starta ett projekt för dem att arbeta på.

 

  1. Klicka på Projekt (överst), sedan på Nytt projekt.
  2. Fyll i alla uppgifter som behövs för projektet.
    Förklaring av en del begrepp kan läsas nedan. Om mer information önskas, klicka vidare på länken.

Identifierare – detta används internt av xSentio Redmine (bl a för webbadresser). När du en gång sparat projektet kan du INTE byta namn på Identifieraren.
TIPS! Andvänd ett prefix (kund_xxxxx) om du tror att du kommer skapa fler projekt som berör en och samma kund.

Hemsida – länken du fyller i här kommer att visas på projektets översiktssida.

Publik – Om du markerar rutan kan projektet ses av alla användare, inklusive de som inte är medlemmar i projektet.

Ärendetyper – välj vilka ärendetyper som ska finnas tillgängligt när ärenden ska kategoriseras. Önskas fler eller andra ärendetyper, registrerar administratören detta.

 

Moduler – Moduler är extra funktioner som du kan välja att använda när du skapar ett projekt.
De hjälper dig att hålla koll under projektets gång samt möjlighet till att kunna koppla till värdefull information som tillhör projektet.

Medlemmar – Sök rätt på de användare som ska ingå i projektet och ge dem en passande roll. Det är även möjligt att lägga till en hel grupp till projektet.

Versioner – Med versioner kan du kategorisera ett projekt utifrån dess olika faser, som t ex uppstartsfas, analys, utförande, testning och lansering. Dessa olika faser/versioner finner du sedan som en lista på projektkartan (Roadmap). Du kan också koppla till en sida i wikin till en version/fas.

Ärendekategorier – Med ärendekategorier kan du få dina ärenden sorterade inom ett och samma projekt. Ärendekategorierna är enbart synliga i det projekt de är skapta i. Exempel på användbara ärendekategorier att skapa kan vara att markera något som ‘internt’ eller något som gäller en ‘kund’.

Wiki – Varje projekt kan ha sin egen wiki. Här kan du samla er interna kunskapsbank med användbar information för alla projektmedlemmar.

Versionsarkiv – När versionsarkivet är aktiverat kan du se de olika förändringar som har utförts på en text.

Forum – Varje projekt kan ha ett eller flera diskussionsforum där gruppen kan för diskussioner, ställa frågor till andra projektdeltagare mm.

Aktiviteter (tidsuppföljning) – Kategorisering av olika typer av aktiviteter att välja då tid rapporteras för ett ärende. Rapportering av tid i ett ärende görs då ärendet uppdateras vid Logga tid.