Logga tid för tidrapportering

Om modulen Tidsuppföljning är aktiverad för projektet är det möjligt att logga tid för tidsrapportering per ärende.

 

1. När  du ska rapportera spenderad tid på ett ärende, kan du göra det på två olika sätt.

  • Endera öppnar du ärendet och klickar på Logga tid högst upp eller längst ner i det högra hörnet,
  • eller så öppnar du ärendet och klickar på Uppdatera.
    Logga tid låter dig enbart rapportera tid, medan uppdatera även låter dig ändra ärendets status mm.

2. Datumet som redan är ifyllt är dagens datum. Om du utförde arbetet en annan dag klickar du på kalendern för att välja korrekt datum.

3. Fyll i antalet spenderade timmar och gärna en kommentar där du kortfattat redogör vad du har arbetat med. Om du inte fyller i en kommentar finns det ingen tydlig information som visar vad du har utfört under just den tiden som du har angivit när du tidrapporterade.

4. Välj sedan en passande aktivitet i rullistan.

OBS! Fyll i spenderad tid i decimaltidsformat, dvs 1,5 för en och en halv timma.